Harmonie Sint Walburga Amby
Harmonie Sint Walburga is een vereniging die er is voor de gemeenschap Amby. De vereniging heeft als doel de gemeenschap te verrijken met muziek en dans in een brede context. De gezamenlijke binder in dit geheel is hun voorliefde voor muziek, dansen en mensen. Internet: www.walburga.nl

Vocalgroup Mes Amie
Vocalgroup Mes Amie staat al meer dan tien jaar onder leiding van Paul Lemmens en bestaat momenteel uit circa 45 leden. Vocalgroup Mes Amie zingt niet alleen in de parochiekerk van Amby, maar bijvoorbeeld ook tijdens het Parcours in de binnenstad, Magisch Maastricht, de Koepelkerk en de 3-koningenstoet. Hun repertoire is verrassend, gevarieerd, populair en geschikt voor alle leeftijden. Buiten het zingen wordt er ook leuke activiteit georganiseerd voor de leden. Mocht je interesse hebben om bij het koor te komen zingen of bespeel je een instrument? Kom dan gerust eens kijken tijdens een repetitieavond op maandag van 19.30u tot 21.15u in de Amyerhoof. Internet: www.vocalgroupmesamie.nl

Crescendo Gemengde Zangvereniging
In oktober 1953 ontstond binnen de buurtvereniging "Eendracht maakt Macht” het idee om de Kerstnacht te gaan opluisteren met zang. Een zevental heren werd hiertoe bereid gevonden; Crescendo was geboren. Internet: www.crescendo-amby.nl


Edelweiss Kapel
In 1952 stonden Arno Goessens en Pierre Aarts aan de wieg van Edelweiss Kapel. In 1993 werd de Kapel Zuid-Nederlands kampioen in de Heuvelklasse en in 1994 Zuid-Nederlands kampioen in de Bergklasse. Beide jaren werd ook beslag gelegd op de publieksprijs.

Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia
Dit is het officiële zangkoor van de parochie van de H. Walburga. Het koor bestaat uitsluitend uit mannen en is een kerkelijke vereniging die als belangrijkste doelstelling heeft het zo goed mogelijk opluisteren van de kerkelijke diensten. Internet: www.kzkamby.nl

Koor Sancta Walburga
Dit koor heeft als doel het opluisteren van H.Missen zoals de zondagsliturgie, begrafenissen en huwelijken. Het koor bestaat, sinds kort, uit vrouwen én mannen. Internet: www.swkoor-amby.nl