Toen
De geschiedenis van Amby gaat zeer ver terug. Reeds in 1000 voor Christus was er sprake van bewoning en sindsdien is het gebied min of meer continu bewoond gebleven. Hierdoor komt Amby ook aan zijn bijnaam 'oudste dorp van Nederland'. In het begin van de jaartelling heeft in Amby een Romeins landhuis gestaan. In 1918 werden bij afgravingen Romeinse dakpannen en scherven van Romeins aardewerk aangetroffen verspreid over een groot terrein. In 2008 werd een muntschat uit de eerste eeuw voor Christus gevonden van zilveren zogeheten Rijnlandse regenboogschoteltjes, en gouden munten die worden toegeschreven aan de Eburonen.

De Heilige Walburgakapel in Amby komt voor op een lijst van goederen van de Proosdij te Meerssen uit 1145. De eerste schriftelijke vermelding van de plaats, als Ambeia, dateert uit 1157. Amby heeft in de loop der eeuwen vaak en zwaar geleden onder de oorlogen van Maastricht. In 1559 komt Amby te vallen onder het bisdom Roermond, het jaar 1609 wordt genoemd als jaartal dat Amby een zelfstandige parochie werd, de correctheid van dit jaartal is echter twijfelachtig.

Amby is tot in de 20ste eeuw een agrarische gemeenschap gebleven. Dit gebied was ideaal om zowel akkerbouw als veeteelt te bedrijven. Richting de Maas lagen de weidegebieden en naar de andere kant de droge akkergronden. Bij de overwegend van landbouw levende gemeenschap vervulden verschillende kasteeltjes en hoeven een voorname functie in het economische leven. Bekend waren de vrouwen van Amby die met veldsla en andere geteelde groenten naar de markt in Maastricht gingen. Deze vrouwen werden de 'Sjlaaimetten' genoemd, Amby stond op de markt vooral bekent voor de zeer goede kwaliteit veldsla.

In het begin van de 20ste eeuw ontstonden er bedrijfjes en onderging de beroepssamenstelling langzaam een wijziging. De eerste bedrijfjes waren een brikkenbakkerij, een fabriek voor tinnen kunstvoorwerpen een stroopfabriek en een sigarenkistenfabriek. Daarnaast waren steeds meer inwoners werkzaam in industrieën in Maastricht en omgeving.

Nu
Amby is één van de grootste wijken van Maastricht. De bevolking van de wijk is nog steeds groeiend en kent een gedifferentieerde opbouw. Amby heeft een eigen winkelcentrum en diverse horecavoorzieningen. Er is een school voor basisonderwijs die inmiddels academisch is geworden. De parochiekerk is gewijd aan de heilige Walburga. Er is een rijk verenigingsleven, met onder andere een harmonie een amateur voetbalclub, diverse zangverenigingen en diverse carnavalsverenigingen. Een overzicht van de ambiese verenigingen vindt u op deze site op de pagina 'Verenigingen'.

In Amby ligt een aantal kasteeltjes en herenhoeven waaronder Kasteel Geusselt, Huis Severen, hoeve Withuishof, hoeve Gravenhof en hoeve Hagenhof (of Tiendschuur van Amby). Sinds 2010 bezit Amby een eigen bedrijventerrein. Diverse nationale en internationale bedrijven hebben zich daar gevestigd, waaronder de studio's van de regionale radio- en televisieomroep L1 en de studio's van André Rieu. In 2013 is het Geusseltbad geopend én het UWC Maastricht. Het UWC Maastricht is geopend door niemand minder dan Koning Willem Alexander op 12-10-2013. Beide prachtige gebouwen zijn onderdeel van het plan Geusseltpark.