Het Amies volkslied is geschreven door Giel Janssen.

           

Amies Volksleed

Mèt zien heij en dre-ve veer-dig langs de
kant liet 't ziech good le-ve in 't
A-mies land. Sjta-tig sjteit d'n to-re
o-ze trou-we vreund van de Sint Wal-bur-ga in 't
mid-del punt.

Wie sjoen is oos A-mie
iech haw zoe van diech dat is heij op
aar-de d'n hie-mel veur miech.

Wie sjoen is oos A-mie
iech haw zoe van diech dat is heij op
aar-de d'n hie-mel veur miech.

Maog dat lang zoe blie-ve mèh veer zeen get
bang want me-sjie-nes drie-ve al 'n 
tied-sje langk. Laot oos toch get haw-we
an-dersj geit 't fout wat ze oos neet klaw-we weurt dan
zu-ver goud.

Wie sjoen is oos A-mie
iech haw zoe van diech dat is heij op
aar-de d'n hie-mel veur miech.

Wie sjoen is oos A-mie
iech haw zoe van diech dat is heij op
aar-de d'n hie-mel veur miech.
*