Walburga Kerk
In de 12de eeuw heeft iets ten zuiden van de kerk een kapel gestaan, In 1145 is er bij de vermelding van de goederen van de proosdij van Meerssen voor het eerst sprake van een Walburgakapel te Amby. In de loop der eeuwen heeft dit gebouw veel verbouwingen ondergaan. Op de fundamenten van deze kapel werd naar alle waarschijnlijkheid in de 18de eeuw een kerkje gebouwd. In 1820 werd deze kerk langer gemaakt en van een toren voorzien door aannemer Jos van de Weijer uit Meerssen.
 
In het begin van de jaren '60 in de 19de eeuw is besloten om een nieuwe kerk te bouwen. Het toegenomen inwonersaantal van Amby lag ten grondslag aan dit besluit. Architect C. Weber uit Roermond maakte een ontwerp. Er werd een gemeentelijke 'brikkenbakkerij' gemaakt op de Koeheukel en de bevolking werd ingeschakeld om bij de bouw te helpen. De financiering  kwam buiten het rijk, de provincie en de gemeente vooral tot stand door schenkingen van enkele welgestelde families in de parochie. In 1864 werd de bouw aanbesteed aan aannemer J. Lemmens uit Beek. De eerste steen werd gelegd op 28 maart 1865 door deken G. Goffin van Meerssen. Op 16 oktober 1866 werd de kerk door missiebisschop P.M. Vrancken geconsacreerd, in het hoofdaltaar werd een loden reliekenkistje ingemetseld afkomstig van het altaar uit het oude kerkje. De relieken van de Heilige Walburga waren een geschenk van paus Alexander VI en de Luikse bisschop Johannes van Horn bij de consecratie van de oude kapel in 1498.
 
Het huidige kerkgebouw kent drie bouwfasen en één restauratie:
• Carl Weber, bouwperiode 1864-1867 (bouwen huidige kerk)
• Gasper Franssen, vergroten kerk 1927 (uitbreiding met transept/dwarsbeuk en koor)
• W. Sandhövel vergroten kerk 1956-1957 (uitbreiding met zijbeuken)
• Restauratie 1995 (restaureren toren en interieur)
• Start fondsenwerving 2016 voor nieuwe restauratie door Stichting 1866 - 2016: www.stichting1866-2016.nl.

De website van de parochie: www.parochiewalburga.nl
Website met uitgebreide documentatie over het kerkgebouw: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl